Kenau gezocht

Ik heb gewacht en actief gezocht in het Kenaupark in Haarlem maar geen kenau te bekennen. Nu ken ik wel kenaus maar die wonen geen van tweeën in Haarlem. Dat verklaart het.